យើងរីករាយក្នុងការផ្តល់ជូនដល់អតិថិជន Super Duper សាខាទួលទំពូងនូវសេវាកម្មថ្មីមួយដែលអាចផ្ដល់ភាពងាយស្រួលបន្ថែមដល់អតិថិជន។ផ្សារទំនើប Super Duper ឥឡូវនេះបានបើកដំណើរការសេវាកម្មជិះមកកាន់ផ្សារទំនើប Super Duper  និងត្រលប់ទៅវិញដោយឥតគិតថ្លៃជារៀងរាល់ថ្ងៃចន្លោះពីម៉ោង ៥ ដល់ ម៉ោង៩ យប់ថ្ងៃធ្វើការនិងចាប់ពីម៉ោង ២ ដល់ ម៉ោង៩ យប់ចុងសប្តាហ៍។ កង់បីដឹកអ្នកដំណើរនេះនិងធ្វើការរត់លើផ្លូវដែលបានគ្រោងទុករៀងរាល់ ១៥ នាទីម្តង។

ប្រសិនបើអ្នកឃើញកង់បីរបស់ពួកយើងអាចហៅបានគ្រប់ទីកន្លែងដើម្បីធ្វើការជិះមកកាន់ផ្សារទំនើប Super Duper ឬក៏សម្រាប់ជិះត្រលប់ទៅវិញនៅម្ដុំ ទួលទំពូង បន្ទាប់ពីធ្វើការទិញទំនិញរួច។